KORPORATİV MALİYYƏ

      
     
NEXIA EA  mütəxəssislərinin sizə müvafiq biznes və sənaye anlayışı vermək üçün geniş təcrübəsi vardır. Hal-hazırda biz MHBS-ə kecidə yardım, yeni mühasibat uçotu standartlarının tətbiqi, maliyyə qiymətləndirməsi zamanı mühasibat təcrübəsinin paylaşılması da daxil olmaqla bir çox mühim məsələlərdə köməklik göstəririk. Bizim korporativ maliyyə xidmətlərimiz aşağıdakılardan ibarətdir:

1.Kapital bazarları;

2.Maliyyə vəsaitinin cəlb edilməsi;

3.Birləşmə və satınalma;

4.Menecment tərəfindən satınalınma;

5.Biznesin satış və ya ləğv olunma üçün hazırlanması;

6.Müəssisənin qiymətləndirilməsi üçün tədqiqatların aparılması;

7.Sövdələşmələrə bağlı dəstək xidmətləri;

8.Brokerlik;

9.Sövdələşmədən sonrakı inteqrasiya və dəstək.

 

 
 
PUBLİKASİYALAR
ƏLAQƏ
Ünvan: World Business Centre,
9-cu mərtəbə, S.Rəhimov küçəsi 23,
 AZ1014, Bakı, Azərbaycan
 

Copyright © 2009-2017 Nexia EA LLC is a member of Nexia International.

Powered