VERGİ VƏ HÜQUQ MƏSLƏHƏTİ

      
   
Biz müştərilərimizə mövcud qanunvericiliklə ayaqlaşmaq, vergi öhdəliklərini optimallaşdırmaq və mübahisə yarandığı zaman vergi və digər dövlət orqanları ilə effektiv həll yolları tapmaq məqsədilə dolğun vergi və hüquq xidmətləri təqdim edirik. Bizim müfəssəl yerli və xarici vergi və hüquq xidmətləri sizin işguzar strategiyalarınızın və məqsədlərinizin kontekstində vergi və huquqi problemlərinizi həll etməyə kömək edəcək. Biz müştərilərimizi vergi və hüquq sahəsində əhəmiyyətli dəyişikliklər barədə daimi olaraq məlumatlı saxlayırıq və bundan ötrü müntəzəm vergi və hüquq yeniliklərini hazırlayırıq. Bizim vergi və hüquq məsləhəti xidmətlərimiz aşağıdakılardan ibarətdir:
 

1.Korporativ, dolayı, şəxsi və beynəlxalq vergilərlə bağlı məsləhət xidmətləri;

2.Azərbaycandakı fəaliyyəti zamanı sizin şirkətinizin rastlaşa biləcəyi gündəlik məsələlərlə bağlı ümumi vergi və hüquq məsləhəti xidmətləri;

3.Azərbaycanın müxtəlif dövlət orqanları tərəfindən aparılan yoxlamalar zamanı peşəkar dəstək;

4.Transfert qiymətqoyma;

5.Vergi mübahisələrinin təhlili;

6.Şirkətlərin qeydiyyatı, yenidən qeydiyyatı və qeydiyyatdan çıxarılması;

7.Azadolma sertifikatlarının, fərdi icazələrin və s. alınması.

 

 
 
PUBLİKASİYALAR
ƏLAQƏ
Ünvan: World Business Centre,
9-cu mərtəbə, S.Rəhimov küçəsi 23,
 AZ1014, Bakı, Azərbaycan
 

Copyright © 2009-2017 Nexia EA LLC is a member of Nexia International.

Powered